Камера на Живо от Центъра на Разлог

Адвокат ще отговаря пред съда, измамил клиентите си

Районна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу П.Щ., който в кръга на неговата длъжност като адвокат, с цел имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у негови клиенти. Той ги измамил, като заявил, че завел и спечелил въззивно гражданско дело срещу решение на Районен съд – Разлог и ще ги снабди с нотариален акт за собственост на имота.

Обвиняемият П.Щ. е адвокат в кантора в гр. Разлог, като бил упълномощен от З. М. по съответния ред с пълномощно.

В началото на 2014 г., в гр. Разлог, в качеството на пълномощник на З.М. той възбудил и поддържал заблуждение у Т.М., че по подадена от него въззивна жалба в Окръжен съд – Благоевград е образувано гражданско дело. В тази връзка следвало да бъде внесена сумата от триста лева за „вещи лица“, като тези парични средства му били дадени.

По-късно той заявил на Т.М. и В.А., че спечелил заведеното от него въззивно дело и ще предприеме действия за прехвърляне собствеността на имота – предмет на делото, в полза на В.А., с нотариален акт за дарение. За тази цел следвало да му бъдат дадени сто и двадесет лева за скица и данъчна оценка и сумата била дадена на него от С.А. и В. А.

Отново чрез въвеждане в заблуждение, обвиняемият П.Щ. поискал четиристотин и осемдесет лева за изповядване на нотариален акт за дарение, с който Т.М. щял да дари на В.А. процесния имот. За тази „услуга“ му били дадени петстотин лева, при положение, че М. не бил собственик на имота.В действителност обаче заявяваното от него на клиентите не отговаряло на действителността. С определение на Районен съд – Разлог, връчено му на 21.11.2013 г. обвиняемият Щ. бил уведомен да представи документ за внесена по сметка на Окръжен съд – Благоевград държавна такса за въззивно обжалване в размер на сто двадесет и пет лева в едноседмичен срок. Той не я внесъл, поради което с определение на съда жалбата му била върната.

Предстои делото да продължи в съда.