Камера на Живо от Центъра на Разлог

Археолози откриха съд за парфюми на 33 вeка край село Баня

Снимката е илюстративна

Снимката е илюстративна

Микенски съд за парфюми откриха при археологическите разкопки край село Баня. В проучванията на селището от преди 3300 години участват българи, германци, австралийци и американци.

Голяма част от микенско съдче за съхраняване на парфюми (алабастрон) бе открито това лято в укрепеното селище от късната бронзова епоха (13 век преди Христа) в местността „Бресто“, в землището на разложкото село Баня. Точното съдържание на микенското съдче може да стане ясно след извършване на анализи на органичните останки по неговите стени.

Находката отпреди 33 века хвърля нова светлина върху контактите на планинските райони от Южна България и егейските градските центрове от времето на Микенските дворци. В 13 век пр. Хр., когато в „Бресто“ се появява първото укрепено селище, в по-важните микенските селища се строят нови отбранителни съоръжения.

Линеар Б-текстове показват, че в някои дворци се взимат мерки за отбрана. В началото на 12 в. пр. Хр. Източното Средиземноморие е разтърсено от политически и икономически кризи, които довеждат до загиването на микенската цивилизация и разпадането на хетитското царство в Анатолия. В същото време е напуснато и „Бресто“.

Силно укрепеното селище в местността „Бресто“ се проучва от археолози от Нов български университет, Лудвиг-Максимиланс университет в Мюнхен и Регионален Исторически Музей в Благоевград. Благодарение на сътрудничеството с Фондация “Балканско наследство“ и Института за полеви изследвания, заедно със студентите от НБУ и Мюнхен, в проекта участват и студенти от САЩ, Австралия и Великобритания.

Укрепеното селище „Бресто“ е разположено на възвишение, оградено от три страни от река Изток, десен приток на река Места. Микенското съдче бе намерено в тясна уличка, в непосредствена близост до голяма постройка с апсиден план. Масивната укрепителна стена засега няма паралели в Западна България и Северна Гърция.

Една от целите на проучванията в „Бресто“ е да се разберат по-добре богатството и контактите на това силно укрепено селище, намиращо се в долината, която разделя Рила, Пирин и Родопите. За далечните контакти на обитателите на „Бресто“ свидетелства и пластина от бивна на глиган, която вероятно е подготвена за производството на церемониален микенски шлем.

Финансиране и логистична подкрепа оказват Нов Български Университет, Университет Хайделберг, ЛМ-Университет Мюнхен, Фондация Балканско Наследство, Института за полеви изследвания, Министерството на културата, Община Разлог, Кметство с. Баня; Училище „Паисий Хилендарски“ с. Баня, Валекс Груп 2, Разлог.

Източник Топ Преса