Камера на Живо от Центъра на Разлог

Банско – лидер по прозрачност сред общините

След обявените резултати от годишния одит на интернет страниците на публичните организации и изготвения Рейтинг на активната прозрачност за 2017 г. сред българските държавни институции, Програма достъп до информация постави община Банско на първо място сред всички 265 български общини по активна прозрачност.

Анализът се прави на базата на информацията, която се публикува на официалните електронни страници на институциите, бюджетната и финансовата им прозрачност, както и изпълнението на задълженията им по Закона за достъп до обществена информация.
В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.
В рамките на проучването бяха подадени 566 електронни заявления с искане за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Източник DarikNews.bg