Камера на Живо от Центъра на Разлог

Банско си търси главен архитект

banskoobshtИзискванията към кандидатите е да са с висше образование, специалност Архитектура, да имат минимум 3-годишен професионален опит в областта на териториалното и селищно устройство и архитектура, както и компютърни умения.

Заявленията за участие в конкурса и необходимите документи за поста се подават от кандидатите във фронт офиса на Общинска администрация – Банско, като крайният срок е 30 май.
Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю. Задълженията на бъдещия архитект са да ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектиране и строителството на територията на общината.