Камера на Живо от Центъра на Разлог

Банско търси мераклии за доброволно участие в овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Доброволците ще имат задачата да отстраняват и последиците от тяхното възникване.

Изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст от 18 до 60 години, да са физически и психически здрави и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.

Мераклиите да станат част от доброволното формирование нямат право да са служители на Министерството на вътрешните работи или на Министерството на отбраната.Заявления могат да се подават във фронт офиса на община Банско.

Източник: E79 News