Камера на Живо от Центъра на Разлог

Безплатни профилактични прегледи на неосигурени лица в Разложко

lekar1В Разлог и Баня се извършиха профилактични прегледи на неосигурени лица от ромски произход и на такива лица, които са със затруднен достъп до лечебни заведения.

Кампанията е във връзка с Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Целта на консултациите е ранна диагностика и профилактика на болести, както и допълнителни консултации, когато това се налага.

В Разлог от услугата са се възползвали около 100, а в Баня около 25 здравно неосигурени лица от ромски произход. Акушеро – гинекологичните и ехографските прегледи (образна диагностика) се осъществяват в мобилен кабинет от д-р Илиян Попов и д-р Елена Рускова в рамките на един ден за населено място.

Ден преди началото на прегледите е проведена разяснителна кампания за значението на профилактичните прегледи.

Акцията продължава в село Краище, община Белица.

Източник DarikNews.bg