Камера на Живо от Центъра на Разлог

Български съд призна правата на гей двойка

Административният съд в София отсъди в полза на правото на пребиваване на съпружеска хомосексуална двойка, която е сключила брак в чужбина. Едната съпруга е от Австралия, а другата от Франция. Едната съпруга получава правото да пребива у нас, но дирекция „Миграция“ не позволява на другата съпруга да остана в страната ни, защото в България не се признава еднополовият брак. Преди броени дни обаче съдът отменя решението на дирекция „Миграция“ и така признава правото на пребиваване като семейство на двете дами.

Кристина и Мариама са двойка, която е сключила брак през 2016 година. Едната съпруга е от Австралия, а другата – от Франция. По-късно същата година Кристина, австралийска гражданка, получава позволение за пребиваване в страната ни на основание на евродирективата за правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз.

Според Директивата всеки гражданин на Съюза се ползва от свобода на придвижване за семейството си в страните от ЕС, дори и неговият съпруг да не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, какъвто е случаят на Кристина. Въпреки това през 2017 година Дирекция „Миграция“ към МВР отказва правото ѝ да пребивава в България, основавайки се на това, че еднополовите бракове не са позволени според Конституцията на България. Така се стига и до завеждане на делото.

Административният съд София-град е приел, че тъй като така заложеното право в Договора за функционирането на ЕС  стои над националното законодателство, то държава членка не може да откаже на гражданин на трета страна, встъпил в брак с гражданин на Съюза, право на пребиваване на територията на тази държава-членка по съображението, че нейното право не предвижда брака между лица от един и същ пол. Или иначе казано български съд призна правата на тази гей двойка, защото европейското право позволява двете съпруги да живият в страна-членка на съюза, нищо че у нас еднополовия брак все още не е признат от закона.В Румъния също има няколко подобни дела, които са в противовес на Конституцията, но срещат подкрепата на европейското законодателство.

Източник dariknews.bg