Камера на Живо от Центъра на Разлог

Вдигат данъка върху недвижимите имоти, такса смет и данък придобито имущество в Разлог

Данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, както и данък придобито имущество (при покупко-продажба на имущество по възмезден начин) ще бъде увеличен в община Разлог от 1 януари 2020 година. Предлаганото увеличаване на данъка е 0.5 на хиляда от данъчната оценка на имота за жилищните и 0.3 за нежилищните имоти. С 0.5 ще бъде увеличена и таксата за битови отпадъци, а данък при възмездно придобиване на имущество да се промени, като от 2,0 на сто да стане 2,2 на сто. Това е видно от публикуваните, в общинския официоз, проекти на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог.

Според кмета на община Разлог – Красимир Герчев, увеличението е крайно наложително заради новите промени на Закона за местните данъци и такси и непрекъснато увеличаващите се разходи, както и драстичното увеличение на отчисленията по чл. 60, ал.1 и 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/, които от 1 януари се увеличават от 57 на 95 лева на тон депониран отпадък.

Вижте тук проектът на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Разлог

Проектите за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци, както за изменение и на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги вече са публикувани на страницата на община Разлог и считано от 15 ноември тече 30- дневния срок за провеждане на обществени консултации.
В двата нормативни документа подробно са описани мотивите за предлаганото увеличение и за какво ще бъдат използвани допълнителните средства от допълнително събрания налог.

Това е първото увеличение на данъците в община Разлог от 11 години насам. Налогът в планинската община не е променян от 2008 година.