Камера на Живо от Центъра на Разлог

Вдигат дом за стари хора край Бачево

Частен инвеститор иска да построи Дом за стари хора в местността Власовица край разложкото село Бачево. Вече е издадено разрешение от община Разлог за изработването на комплексен проект за инвестиционната инициатива.

Трябва да се направи Подробен устройствен план за урегулирания имот, който е в зона за курортни и рекреационни дейности.

Изискванията при строителството на социалното заведение за възрастни хора са сградата да е висока до 12 метра, коефициентът на интензивност на застрояването да е 0,9, а плътността на застрояването – 30%.Възложителят е длъжен да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от Закона за устройство на територията преди внасянето му за приемане и одобряване.

Източник e-79.com