Камера на Живо от Центъра на Разлог

Вижте как ще гласуват хората под карантина

До 31 март, 10 дни преди изборите, но не по-късно от 31 март, което е три дни преди изборния ден, трябва да се заяви в Общинската администрация, районна или кметска, желанието да бъде вписан избирател в секцията, която ще бъде обслужена с подвижна избирателна урна за карантинирани.

Това обясни на брифинг Димитър Димитров, член и говорител на ЦИК.

Редът е следният:

Ако човек е под карантина или в изолация, трябва да предостави в съответната общинска администрация заявление, в което да посочи адреса си.„Този адрес може да е постоянен, както и настоящ, ако избирателят е вписан по настоящ адрес в съответното населено място.

Тогава, когато се наберат 10 заявления, Общинската администрация създава избирателна секция, като този акт трябва да се случи най-късно на 1 април.

С определянето на списъка на избирателите се назначава и секционна избирателна комисия, която трябва да обслужи избирателите по домовете“, уточни Димитров.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1.Саморъчно подписано и подадено до Общинската администрация;

2.Може да бъде подадено чрез пълномощник в свободен текст, без да е необходимо пълномощното да е официализирано.

3.По поща или факс;

4.По електронната поща на общинската администрация, без да се изисква квалифициран електронен подпис (КЕП).

5.Да се подаде електронно заявление в случай, е администрацията разполага с платформа за електронно обслужване на гражданите.

И в този случай не се изисква КЕП.

Не е необходимо гражданите да удостоверяват, че са карантинирани, тъй като това е задължение на съответната общинска администрация, която трябва да направи справка в РЗИ или Националната система за борба с COVID-19.

„Справките се прилагат към решението, с което се образува секцията.

Обратната връзка, органът, който образува секциите и назначава секционната комисия, е длъжен по телефона или по електронна поща да уведоми избирателя, че ще бъде посетен от тази мобилна избирателка комисия.

Трябва да са подадени 10 заявления, за да се състави такава секция.

Ако тя е създадена, е възможно избиратели да бъдат дописвани.

Заповедта, с която се назначават секционните комисии и се определя обхватът, както и номерата на секциите, трябва да бъдат оповестени на публични място в сградата на общината, както и да бъде публикувана на интернет страницата“, обясни още Димитър Димитров.

Той посочи още, че някои от общинските администрации са поели ангажимент да напомнят на членовете на СИК и РИК, че имат право да бъдат ваксинирани преди изборния ден.

Източник: E79 News

Последвайте ни: