Камера на Живо от Центъра на Разлог

ВиК започва дезинфекция на мрежата в Разлог и региона

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че в периода 16.04.2018 г. – 01.06.2018 г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград.

РП Разлог – Община Разлог, гр. Разлог – 10 до 15.05.2018 г., с. Баня – 23 и 24.04.2018 г., с. Годлево – 16 и 17.05.2018 г., с. Бачево – 16 и 17. 04. 2018 г., с. Елешница – 18 и 19.04.2018 г., с. Добърско – 25 и 26.04.2018 г., с. Горно Драглище – 25 и 26.04.2018 г., с. ДолноДраглище – 23 и 24.04.2018 г.,, местност “Бетеловото” – 02 и 03.05.2018 г., местност “Кулиното” – 02 и 03.05.2018 г. и местност “Предел” – 17.05.2018 г.;

Община – Банско, гр. Банско – 08 и 11.05.2018 г., с. Гостун – 24.04.2018 г., с. Осеново – 23.04.2018 г., с. Обидим – 18. 04. 2018 г., с. Места и с. Филипово – 16 и 17.04.2018 г., с. Кремен – 19 и 20.04.2018 г. и гр. Добринище – 30 и 31.05.2018 г.;

Община – Якоруда, гр. Якоруда – 03 и 04.05.2018 г., с. Аврамово – 08.05.2018 г., с. Конарско – 10.05.2018 г. и с. Юруково – 15.05.2018 г.;

Община – Белица, гр. Белица – 03 и 04.05.2018 г., с. Краище – 09 и 10.05.2018 г., с. Горно Краище и с. Дагоново – 09 и 10.05.2018 г.,
В посочения период, горецитираните населени места ще бъдат с нарушено водоподаване.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейнно – битови цели приблизително едно денонощие.