Камера на Живо от Центъра на Разлог

Внезапна акция на ИАГ разкри нарушения в складове за дървесина в Разложко

Екипи на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите – София, Пазарджик, Кюстендил и Смолян извършиха внезапна проверка на 50 склада за съхранение и преработка на дървесина на територията на община Разлог.

Проверката е извършена през днешния ден като в част от проверените обекти горските служители са открили нарушения. Съставени са 23 акта по Закона за горите като дейността на един от обектите е спряна. Като най-често срещано нарушение в обектите за съхранение и преработка на дървесина, горските служители констатират неотговаряща на изискванията система за видеонаблюдение, несвоевременно водене на електронен дневник, съхранение на немаркирана дървесина.Продължават засилените проверки на екипи на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции за извършване на нерегламентирани дейности в горските територии с висока концентрация на нарушения в страната.

Източник: blagoevgrad.eu

Последвайте ни: