Камера на Живо от Центъра на Разлог

Внимание! Био бисквити са опасни за децата, изтеглят ги от пазара

Българската агенция по безопасност на храните съобщи, че изтегля от пазара детски био бисквити с вкус на ябълка, марка „Белкорн“. Причина за крайната мярка е наличието на Акриламид над допустимите стойности в бисквитите.

Приканват се всички потребители, закупили такива продукти, по възможност да ги върнат в търговския обект, от който са направили покупката.

Незабавно след получаване на съобщението по Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи /RASFF/, БАБХ е предприела действия по изтеглянето на засегнатия продукт. Изтеглят се две партиди: L164802/29.11.2017 и L171905/12.05.18. Партида L164802/29.11.2017 г. е разпространена в търговската мрежа в периода от март до май 2017 г., а почти цялата партида L171905/12.05.2018 г. е налична в склада на фирмата получател.
По предписание на Агенцията фирмата получател в България е уведомила всички свои клиенти за изтеглянето на горепосочените партиди. Публикувана е и информация на интернет страницата на фирмата и са поставени съобщения на магазините на фирмата за изтегляне на нотифицираните продукти.

Източник TrafficNews.bg