Камера на Живо от Центъра на Разлог

ВНИМАНИЕ!!! Зачестиха произшествията с отоплителни уреди! РСПБЗН – Разлог напомня!

Не изхвърляйте остатъците от печките на твърдо гориво в контейнерите и кошовете за отпадъци!

В разгара на отоплителния сезон и във връзка със зачестилите напоследък произшествия, предизвикани от неспазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението -Разлог  припомня основните изисквания за пожаробезопасната им експлоатация:
– Не оставяйте включени електрически и нагревателни уреди без наблюдение!
– Да не се допускат до експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди!
– Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети.
– Да се предвиди отстояние от печките на твърдо гориво до горими предмети не по-малко от 50 см.
– Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
– При необходимост комините да се почистят от налепи и сажди.
– Не изхвърляйте остатъците от печките на твърдо гориво в контейнерите и кошовете за отпадъци!
– Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други запалими материали.
– Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!