Камера на Живо от Центъра на Разлог

Всеки трети българин застрашен от бедност

Миналата година 21,1 процента от населението на ЕС или 92,4 милиона души са били застрашени от бедност или социално изключване спрямо 21,6 на сто през 2018 година, сочат публикуваните днес данни на Евростат.

На този фон България е била страната с най-голям дял от населението в риск от бедност и социално изключване – 32,5 на сто, следвана от Румъния (31,2 процента), Гърция (30 на сто), Италия и Латвия (по 27,3 на сто, данните за Италия са за 2018-а), Литва (26,3 на сто) и Испания (25,3 на сто).

Данните са обобщени за 2019 г., което означава, че в тях не се включват промените, възникнали по време на глобалната пандемия от COVID-19 и мерките, които правителствата предприеха за запазване доходите на домакинствата, отбелязват от Евростат.

Да бъдеш в риск от бедност или социално изключване означава да отговаряш на поне едно от следващите три условия: в риск от бедност след социални трансфери (бедност на доходите), в сериозни материални лишения или да живееш в домакинство с много ниска интензивност на труда.

Делът на хората, които не са имали възможност да плащат за базови неща, като например да си покриват месечните сметки, е 5,6% в ЕС. В България всеки пети (19,9%) попада в тази статистика, докато в Чехия само 3% от населението имат този проблем.През 2019 година 8,5 процента от населението на ЕС под 60-годишна възраст са живели в домакинства, в които възрастните са работили под 20 процента от общия си трудов капацитет. През 2018 година този дял е бил 8,8 процента. Показателят е най-висок за Гърция (13,8 процента), Ирландия (13 процента, данните са за 2018) и Белгия (12,4 процента). В България делът на хората, живели в домакинства с много ниска интензивност на труда, е бил 9,3 на сто, колкото и в Дания. Чехия (4,2 процента), Полша (4,7 процента) и Малта (4,9 процента) са били с най-нисък дял.

Източник: standartnews.com

Последвайте ни: