Камера на Живо от Центъра на Разлог

Въвеждат горна граница на цената на разговорите в ЕС

Европейският парламент и националните правителства постигнаха политическо споразумение да наложат горна граница на цената на телефонните разговори.

Международните обаждания в рамките на ЕС няма да струват повече от 19 евроцента на минута, като това обхваща и текстовите съобщения.

Източник Информационна агенция „КРОСС“