Камера на Живо от Центъра на Разлог

Вярвате или не, 40,3 млн. роби е имало по света през 2016 г.

Данните са изнесени от Международната организация на труда и Walk Free Foundation.

Жертви на т.нар. модерното робство за 2016 г.

24,9 милиона души по света са в капана на принудителния труд, включително 16 милиона в частния сектор;
4,1 милиона са жертва на принудителен труд, наложен от държавата, включително задължителна военна служба и селскостопанска работа;
4,8 милиона души са сексуално експлоатирани;
15,4 милиона души принудително са сключили брак през миналата година;
10 милиона роби са деца;

50% от подложените близо 25 милиона души на принудителен труд са превърнати в роби заради дълг.

Принудителният брак пък за първи път е включен към данните за модерното робство.

В най-голяма степен робство е регистрирано в Африка, Азия и района на Тихия океан, въпреки че тези резултати трябва да се приемат „предпазливо“ заради липса на информация от арабски държави.

Информацията е събрана за период от 5 г., включително интервюта с повече от 71 000 души от 48 държави.

Източник Информационна агенция „КРОСС“