Камера на Живо от Центъра на Разлог

В Банско вече ще плащат по 1,50 лв. само за дните, в които децата са били на градина

Облекчават финансовите разходи на родителите на деца, посещаващи детските градини в Банско. Вместо досегашната фиксирана месечна такса в размер на 30 лв., те ще плащат по 1,50 лв. само за дните, в които децата са били на градина. Одобрената цена за детската кухня е 1,27 лв. на дете на ден.

Грижите за децата на община Банско се извеждат като приоритетна задача на общинската управа и Общинския съвет. На вчерашното заседание с пълно единодушие беше приета Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Банско за периода 2020 г. – 2022 г.С пълно мнозинство беше одобрено решението за финансиране на участието на деца от НУ „Св.Паисий Хилендарски” в космическия лагер Space Camp Turkey 2020. Милуш Панчев и Лъчезара Пиришанчина спечелиха като награда участието си в лагера. Неговите организатори поемат разходите за едно от децата, а Община Банско и Началното училище осигуряват разноските за другото дете.