Камера на Живо от Центъра на Разлог

В Банско избират членове на Съвета на децата

Държавна агенция за закрила на детето, със съдействието на община Банско, обявява покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво. В изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето, Съвета на децата е консултативен орган към Председателя на Агенцията за защита на детето, като по този начин се цели да се насърчава детското участие в изработването на политики и вземане на решения.

Всяко дете от община Банско до 18 годишна възраст може да бъде предложено за член на този Съвет по няколко направления. Срокът за кандидатстване: до 24 май 2017г.
Комисия, назначена от Кмета, ще разгледа получените предложения, ще направи подбор и ще излъчи 3 кандидатури от името на община Банско за участие в избора на областно ниво.

Източник blagoevgrad.eu