Камера на Живо от Центъра на Разлог

В Банско се сблъскват два свята, които няма кой да обедини

Преди време бях казал, че основният проблем на Банско е, че е един много грозен курорт. Кметът много ми се обиди. Може би не биваше да го казвам.

Сред всички други спорове за Банско забравяме един основен въпрос: що за място е Банско? Според едни е световен курорт, според други е корупционна схема, според трети е нарушение на екологичното законодателство. Която и от тази дефиниции да си изберете, Банско е и нещо друго. Банско е тъжно място. Град без каквото и да било градоустройство, пръснати из полето хотели, сякаш някой е прелетял отгоре и ги е нахвърлял от въздуха; явно лоша канализация, защото улиците миришат на клозет; тротоарите, където ги има, са непочистени, вечер всичко е заледено и вероятно много повече ръце и крака са счупени из града, отколкото по пистите; вечер човек не може да намери едно нормално планинско кафене или бар; сергии продават на улицата бухалки, ножове, боксове и друго хладно оръжие, чието притежание е забранено със закон във Великобритания; разбити, неасфалтирани пътища в центъра; четиризвезден хотел с ресторант с непоносима храна (не вярвах, че подобно нещо е възможно в България) и с платен интернет в стаята (10 лева на ден за едно устройство); почти няма засадени дървета; неясна, по-скоро грозна архитектура; добронамерен, но необучен персонал. И т. н. и т. н.

Другояче стои въпросът с пистите. Всичко нагоре е като друг свят: добре обработени, обезопасени и маркирани писти; прилични планински барове и ресторанти (не идеални); добре работещи и свързани един с друг лифтове; съоръжения за изкуствен сняг. Щом веднъж се измъкнеш от Банско с лифта, който изсмуква хората отдолу като със сламка, пистите и лифтовете са по-скоро недостатъчно натоварени.

Цял ден каране, най-дългото чакане на лифт беше 2-3 минути, което е ненормално малко за един добре развит курорт. Очевидно е, че в Банско се сблъскват два свята и засега няма кой да ги събере. Докато някой не намери начин да обедини горницата и долницата на Банско в една координатна система, проблемът с Банско ще тежи нерешен, дори и да се стигне до съгласие за втори лифт и за всяка друга конфликтна точка, за която хората протестират.
На хартия Банско има капацитет да удвои или утрои приходите си без да добави и едно легло или една лифтова седалка (втори лифт или лифт с двоен капацитет отдолу очевидно е необходим). Но това е на хартия. Отвъд хартията Банско има много дълбок проблем, който ако не бъде решен, Банско ще си остане тъжно място, което ще продължи да генерира повече конфликти, отколкото приходи.

Julian Popov Facebook