Камера на Живо от Центъра на Разлог

В ОУ „Н. Парапунов“ припомниха принципите на толерантността

Днес 16 ноември в ОУ „ Н. Парапунов“ бе отбелязан Международният  ден на толерантността.

Ученическият съвет, с радиопредаване, кът и табла, припомни принципите на толерантността. Той
се обърна към  всички с пожеланията:„Толкова малко ни трябва да живеем в сговор! Просто да бъдем добри! Да бъдем толерантни! Да проявяваме разбиране и човечност към другите!“