Камера на Живо от Центъра на Разлог

В цветна градина се превърна ПГМСС – Разлог

Учениците от гимназията се справиха отлично при избора на подходящи растения и поеха отговорност да се грижат за тях.

Като специалисти, подпомагани от своите преподаватели агрономи, прилагат най-новите и усъвършенствани технологии в сферата на растениевъдството.