Камера на Живо от Центъра на Разлог

Гимназисти от ПГМСС в Разлог демонстрират творческо писане на английски език

Учениците Димитър Рачев и Роберта Иванова представят гимназията на национално състезание по творческо писане на английски език.

В продължение на 60 минути участниците работят по една от три възможни теми, в зависимост от възрастта си. Участниците в състезанието разчитат само на креативното си мислене и уменията да създават уникални текстове на английски език. Те нямат право да използват помощни материали, както и мобилни телефони или пък да разговарят помежду си.
Състезанието се провежда под надзора на квестор, който следи за спазването на реда, а четирите най-добри творби от всеки клас в съответния регион, оценени от регионално жури, ще бъдат изпратени за национално оценяване, което ще се проведе на 11 март в София.

Класиралите се за национално оценяване ще бъдат обявени до 28 февруари.