Камера на Живо от Центъра на Разлог

Гимназисти с конференция – „Училището – вчера, днес, утре”, за 100-годишнината на СУ „Братя Каназиреви”

Под  наслов „Училището – вчера, днес, утре” ученици от 9. до 12. клас проведоха конференция по повод 100-годишния юбилей на СУ „Братя каназиреви”.  В залата на Читалище „15 септември 1903-1909” възпитаниците на училището представиха в ретроспекция историята на Разложката гимназия, очертаха предизвикателствата на  образованието днес и утре.

+ Увеличи изображението

Чрез поредица от доклади участниците припомниха  как се е развивало учебното дело в Разложко, припомниха паметните моменти от създаването на училището от дарителите братя Петър и Иван Каназиреви, коментираха приноса на първите учители и директори в училището – Вячеслав Шадурски, Елена Каназирева, Никола Стойчев и други.

Интерес предизвика докладът, представящ двете години, през които поетът Никола Вапцаров е бил ученик на Разложката гимназия, както и докладите, свързани с просперитета на училището през 50-те и 60-те години на 20. век. Авторите на рефератите представиха материали, свързани с видни учители като Райна Макреева, Афродита Андреева, Благо Прангов, както и с видни възпитаници на училището като актьора Д. Герасимов и писателката Б. Асиова.
Участниците в конференцията дискутираха и върху днешните предизвикателства за учители и ученици и представиха проучванията и тезите си за ролята на ИКТ в образователния процес, акцентираха на ролята на извънкласните занимания и клубните дейности, коментираха ролята на междупредметните връзки в обучението и ролята на ролевите игри. С богат снимков материал те илюстрираха своите гледни точки, а най-младите деветокласници подчертаха колко важни са структурите на ученическия парламент и ученическия съвет за сплотяването на ученическата общност.

На конференцията госпожа Попадийна връчи награди на победителите в проведеното състезание по функционална грамотност за четвъртокласници „Лабиринт на знанието” и подчерта важността на диалога учител-ученик-родител в съвременното образование.