Камера на Живо от Центъра на Разлог

Глад за лекари, инженери и учители в Югозапада

Четирима инженери търсят в Бюрата по труда в Благоевградска област. Двама строителни инженери с висше в областта на строителството и един инженер конструктор, също с висше образование търси Бюро по труда – Благоевград. Двама електроинженери  пък търсят в Дупница. 
Продължава да има глад за учители в Югозапада.
Учител по български език и литература търсят в Благоевград. В  Гоце Делчев се търсят 9 учители.
Учител по английски език,  по биология и химия, трима начални учители, старши учител НУП с владеене на турски език, един учител по ислям, училищен психолог  и учител по български език и литература.
В Разлог пък продължават да търсят лекари от половин година вече.
Лекар инфекциозни болести, двама лекари анестезиолози и двама
лекари хирурзи, както и един рехабилитатор.
В Дупница са обявени 19 места – за лаборант, експерт маркетинг, двама търговски представители, 10 химици с висше образование.