Камера на Живо от Центъра на Разлог

Глад за учители в Пиринско в средата на учебната година

Десетки места за учители продължават да  обявяват от Бюрата по труда в Благоевградска област, въпреки  че е средата на учебната година. Най-много се търсят учители по английски език. Учител по английски език  търсят в Благоевград.  В  Гоце Делчев са обявени  3 места за учители – английски език,   биология и химия,  учител с Начална училищна педагогика.  Даже и място за  заместник-кмет е обявено. 
В  Разлог също се търсят  учител по английски език, учител по физика и астрономия и учител в детска градина.
В  Сандански   – учител начален етап,  с  компютърна грамотност, учител изобразително изкуство,  учител в детска градина с компютърна грамотност.
Тук се търсят още трудотерапевт и медицинска сестра.
В Дупница се търсят учители  по български език и по математика.
Тук се предлага работа и за старши експерт,  лаборант,  експерт, двама търговски представители с висше образование и 10 химици  с висше образование