Камера на Живо от Центъра на Разлог

Шесткратно увеличение! Готвят промени при регистрацията на автомобили, ще има нова такса

Готвят промени за таксите за регистрация на автомобили. Според предложенията някои от таксите, които се заплащат за услуги, извършвани от органите на МВР,  ще се преразгледат и обединят, като ще се образува нова такса. Понастоящем липсата на единни такси, които да включват такси за няколко услуги, води до плащане за различните услуги на няколко гишета, както и на отделни такси за обслужващите банки. Чрез определяне на единни такси за услуги, свързани с регистрация на превозни средства, ще се създаде улеснение за хората и бизнеса за плащането на тези такси и чрез ПОС терминални устройства, се казва в мотивите.

С предложените промени се определят единни такси за няколко услуги – за първоначална регистрация, за промяна в регистрацията на превозно средство със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията на превозно средство с прекратена регистрация. За автомобили те ще са 35 лева, при досегашни 6 лв., за ремаркета и полуремаркета – 30 лв., при досегашни 2 лв., за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни МПС – 28 лв., при досегашни също 2 лв.

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се предвижда определяне на единна таксата от 25 лв. за автомобили, за ремаркета и полуремаркета – 20 лв., а за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 15 лв.
За промяна в регистрацията на пътно превозно средство без смяна на табели с регистрационен номер ще се заплаща 20 лв., гласят промените. Издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели ще е 10 лв. Толкова ще струва и трета табела за багажници за превоз на товари, пише Дарик.

За право на ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер се предвижда таксата да се увеличи на 1500 лв. За право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри „аа-вв”; „ав-ва”; „ав-ав”, където „а” и „в” са различни числа от „0” до „9” и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание извън посочените случаи се предвижда таксата да стане 300 лв. За право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание таксата остава 7000 лв.

В момента за право на ползване на регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри се събира такса от 1000 лв. За право на ползване на регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав; ав-ва, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“, се събира такса от 30 лв., а за право на ползване на регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри по желание, извън посочените по-горе случаи, се събира такса 50 лв. За право на ползване на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание се събира такса 7000 лв.

В мотивите се казва, че според предложенията двете такси – 30 лв. и 50 лв., се обединяват в една такса, която се увеличава на 300 лв. Чрез предложеното увеличаване на размерите на двете такси се осигурява провеждането на политики в особено важна област на държавен и обществен интерес, каквато е общественият ред в страната, се казва мотивите. Това се налага, защото предлаганите услуги са специални, търсенето на табели с такива регистрационни номера е засилено, а същевременно възможният брой на този вид номера за регистрация на моторни превозни средства е много ограничен, което би довело до невъзможност за изпълнение на предоставяната услуга. Със завишаване на размера на тези две такси се цели ограничаване на търсенето, гласят аргументите.

Предвижда се отпадане на таксата от 2 лв., която се плаща при подаване на молба за промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача. Промяната на местоотчета ще се извършва, като документите ще се изпращат служебно по електронен път.

Планира се отпадането на таксата за изготвяне на писмено становище по проекти за стандарти, свързани с организирането на движението по пътищата, която е 300 лв.

По-висока такса се предвижда за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на автомобил – 12 лв.

Всички промени в Тарифа 4 могат да бъдат видени в Портала за обществени консултации. Измененията ще бъдат на сайта за обществено обсъждане до 16 март.

Източник TrafficNews.bg