Камера на Живо от Центъра на Разлог

Граждани затварят Е-79, преди отбивката за Владая, днес, в знак на протест

protest2На редакционната поща пристигна писмо от Инициативен комитет за подобряване на транспортното обслужване на кв. Княжево,. с. Владая и с. Мърчаево, който изразява в него следното:

Уважаеми представители на средствата за масово осведомяване,
Уведомяваме Ви , че на 23.10.2016 г. от 16:30 часа до 21:30 часа
на главен път Е-79 в района на караулката пред отбивката за с. Владая ще
проведем протест „ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ” и
срещу липсата на чуваемост от страна на Общинска администрация в Столична
община в лицето на:
-Антон Деспотов администратор в ЦГМ
Али . Заимов  администратор в ЦГМ
–          Евгени Крусев – зам. кмет по транспорта на СО
–          Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София
–          Ръководството на Център за градска мобилност към СО
–          Столичен общински съвет
Това е първата демонстрация на несъгласие с безпрецедентната
незаинтересованост, арогантност и нехайство на изброените по-горе лица и
организации, но в никакъв случай не и последната.
Преди да предприемем организирането на „културни мероприятия“ на
пътя през „Владайското дефиле“, АМ „Люлин“ и АМ „Струма“, всички смятахме,
че първо трябва да опитаме с официалните инструменти, предоставени ни от
закона. В тази връзка на 14 септември 2016 г. Инициативният комитет и Кметът
на с.Владая, подкрепени от жители на засегнатите населени места, внесохме
събраните над 2300 подписа по Закона за участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, заедно с мотивационни и подкрепящи
инициативата писма в деловодството на Столична Община на ул. Московска 33.
с  вх. № СОА16-TP94-6199
Припомняме основните искания на обществеността, представени в
подписката, както и резултатите от нея.
1.      Незабавна смяна на автобусите за обществено ползване, обслужващи
жителите на с.Владая и кв.Княжево, с по-ефективни и съобразени с
европейските стандарти, и норми, и оборудвани с велобагажници, както и
сгъстен транспортен график.
Обещано: „Ще възложа на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) да направи
постоянно наблюдение по линията и ако се налага увеличение с още коли да се
направи такова допълнително. Паралелно с идването на новите автобуси за
градския транспорт в столицата колите, които обслужват 59-та линия също ще
бъдат подменени с изцяло ниско подови автобуси“ – обеща г-н Евгени Крусев.
Резултат: Не сме в състояние да се зарадваме на старите нови автобуси, които
общината, така и така няма какво да прави след като пусна нови автобуси по
линиите на градски транспорт. Относно графика получихме посредствено
замерване на пътникопотока извършвано без ясна методология и в произволни
дни и часове от деня с обяснението, че това било извадкова методика.
Резултатите ще бъдат неточни, непълни и подвеждащи за определяне на
пътникопотока и нуждите от подобряване на транспортното обслужване.
НИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ ТЕЗИ ЗАМЕРВАНИЯ КАТО КОРЕКТНИ И МЕРОДАВНИ
2.      Възстановяване на автобусна линия А58 до 15 септември 2016 г. и
удължаване на линиите на А58 и А59 по ул.Княжевска до метростанция Горна
Баня в срок до пускане в експлоатация на метростанция „Горна Баня“ през 2019
г.
Обещано: Автобусна линия А59 вече изпълнява курсове до жп гарата на Владая,
като курсовете са синхронизирани с разписанието на влаковете.
Резултат: Това спокойно може да бъде интерпретирано като: – Автобусна линия
А58 няма да я възстановим, защото дублира А59. Нищо че от Владя до Мърчаево
в автобуса се возят 4-5 човека и натоварването е съсредоточено основно в
района на Владая и Княжево, и че други райони на София, като Бистрица и
Железница се обслужват от 3 /три/ линии. Възстановяването на линия А58 е
абсолютно необходимо и задължително и гражданите на засегнатия район няма да
приемат друго решение, защото това е единственото логично такова.
Проверката, направена от Инициативния комитет показва, че „синхронизирането“
с разписанието на влаковете е в рамките на 30 до 56 минути.
НИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ ЛИПСАТА НА РЕШЕНИЕ
3.      Изграждане на велоалея от бул. Петко Напетов (ст. Горнобански път)
до с.Владая.
Обещано: Нищо. Пълна тишина.
Резултат: Пак нищо.
НИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ ЛИПСАТА НА ОТГОВОР И РЕШЕНИЕ
4.      Възстановяване на маршрутна линия №22 или откриване на нова.
Обещано: Нищо. Пълна тишина.
Резултат: Пак нищо.
НИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ ЛИПСАТА НА ОТГОВОР И РЕШЕНИЕ

5.      Удължаване на линията на ТМ 5А от кв. Княжево до с.Владая.
Обещано: Нищо. Пълна тишина.
Резултат: Пак нищо.
НИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ ЛИПСАТА НА ОТГОВОР И РЕШЕНИЕ
Колкото и да не ни е приятно, бихме искали  да Ви съобщим, че опитите ни за
разбирателство с представителите на ЦГМ претърпяха провал. След като до
момента опитахме да установим диалог с всякакви законови средства, се налага
да прибегнем към ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.
Главните причини са, че при отчитането на пътникопотока,
всъщност не се броят автобусите, които сутрин пристигат в Княжево преди 7:45
часа, както и тези, които тръгват от Княжево след 18:30 вечерта. Тези возила
са най-претъпкани!
Също така, от СОС не взеха решение в законовия срок по
предложенията ни, внесени в Столична община, придружени с подписка от над
2300 подписа, което е в нарушение на чл.  52. (2).от Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн. ДВ. бр.44
от 12 юни 2009 г. изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 юли 2015 г.)
Прилагаме и видео, което е показателно за начина на броене на пътникопотока
от ЦГМ.
Декларираме, че зад предстоящия протест не стои нито една политическа партия
и че в него не бива да се търси преднамерена връзка с предстоящите избори.
Надяваме се, че чрез Вас, представителите на медиите, нашите искания ще
станат достояние на широката общественост!

С уважение, Инициативен комитет за подобряване на транспортното обслужване на кв.
Княжево,. с. Владая и с. Мърчаево:

Председател Васил Николов
vlnikolov@mail.bg
Любомир Секулов
Любомир Каменски
Михаил Вичев
Евгени Бонев