Камера на Живо от Центъра на Разлог

Дадоха на прокурор служебната екоминистърка заради плана за парк “Пирин“

Нов скандал с плана за парк „Пирин“ е на път да избухне, след като от организацията “Природата за хората и регионите” изпратиха сигнал до главния прокурор Сотир Цацараво. Той е за незаконосъобразни действия и натиск върху служители от министъра на околната среда и водите Ирина Костова във връзка с издадените само в рамките на няколко дни седем взаимно противоречащи си решения. Те са свързани с изработване на допълнителна екологична оценка на плана за управление на Пирин, въпреки наличието на такава.

В сигнала се настоява прокуратурата да извърши обстойна проверка, поради какви причини и по чие разпореждане, министър Костова издава решения на държавен орган, които по нейни думи са взети по „целесъобразност“, а не по разписания в законите на страната ред.

В жалбата се изисква още да се разследва, защо издадените от министър Костова решения не са подписани от директорите на дирекции и началниците на отдели, каквито са вътрешно-административните правила за работата на министерството. Иска се още да се разследва въпросът, имало ли е натиск от страна на министъра върху служители на министерството и ръководни кадри да подпишат взетите от нея еднолични решения. От сдружението, председателствано от Филип Цанов, настояват още да се провери работата на отдел „Деловодство“ на МОСВ на 06.03.2017 г. и по каква причина службата е работила до късно вечерта и кой е разпоредил за това.
В сигнала до Прокуратурата от НГК „Природата за хората и регионите“ се поставя и въпросът, че поради действията на министър Костова, ще се забави приемането на плана за управление на Пирин, което ще нанесе два милиона лева преки щети на бюджета на министерството и дирекцията на Парка. Защото от Европейската комисия, ще откажат да признаят плащанията и сумите ще трябва да се възстановят от бюджета на министерството. Освен това, поради забавянето на плана, със сигурност ще има и наказателна процедура от Брюксел, за която вече има изпратени сигнали.
Следваща пряка щета от действията на министър Костова е, че поради отказа да се приеме плана, за общините граничещи с парка ще се появят трудности и няма да могат да приемат Общите си устройствени планове. Това ще доведе до непоправими загуби при реализиране на програмите на общините, бизнеса и хората.

В сигнала се твърди, че сериозни финансови щети ще бъдат нанесени и на дирекцията на НП Пирин. Това е така защото няма да се реализират заложените в актуализирания план за управление на Пирин мерки и програми свързани с планираните дейности по управление на парка.

„От действията на министър Костова, най-неблагоприятни последствия ще има върху опазването на биоразнообразието и екосистемите, тъй като предвиденото финансиране и мерки няма да бъдат реализирани в срок.

От Коалиция „Природата за хората и регионите “ се надяваме Прокуратурата, бързо и в кратки срокове да разследва действията на министър Ирина Костова и при наличие на данни за престъпление по служба и нанесени щети, да бъде повдигнато обвинение“, заявява още Цанов. сн. списание