Камера на Живо от Центъра на Разлог

Двама преписвачи хванаха в Пиринско на днешната матура по БЕЛ

Две работи са анулирани на днешният зрелостен изпит по български език и литература в област Благоевград. Това заяви за E79news Светлана Солачка, председател на Регионалната комисия по организиране и провеждане на зрелостните изпити към Регионалното управление на образованието – Благоевград.

За сега се знае, че едната работа е на зрелостник от Благоевград. Общо 2454 завършващи се явиха на днешната матура по БЕЛ в областта.

Зрелостният изпит се проведе при безпрецедентни мерки за сигурност в цялата страна. Той бе разделен на три модула. Първият бе един час и се състеше от 30 въпроса със затворен отговор, които носят 30 точки. Вторият също бе един час и включваше 10 въпроса със свободен отговор и работа с текст, като носи 40 точки.Третият модул бе интерпретативно съчинение или есе, което носи останалите 30 точки до общия сбор от 100.За да се избегне възможността за преписване вариантът за всеки следващ модул ще се съобщава след приключване на предходния, а ученикът няма да има право да работи по приключен вече модул.
13 500 квестори следяха за реда при провеждането на държавните зрелостни изпити, а в залите бе осигурено видеонаблюдение. Всички места бяха номерирани и за всеки ученик бе определено конкретно място. За първи път тази година матурите ще се оценяват електронно в 41 центъра.

Източник E79 News