Камера на Живо от Центъра на Разлог

Две фирми за пелети в Разлог се разминаха с глобите, чапла докара санкция на заведение в Добринище

Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Благоевград  наложи 2 месечни санкции и след това ги отмени.
На „Балканууд ресурс” гр. Разлог е наложена текуща месечна санкция от 406 лв. за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с вредни вещества – „въглероден оксид“ от котел „BIOTEC G250”, и „прахообразни вещества“ от изпускащо устройство след сушилнята за сушене на трици, към инсталацията за производство на пелети. По-късно обаче директорът е отменил месечната санкция на „Балканууд ресурс” поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух с вредни вещества.
На „Пирин Пеллет” от Разлог също е отменена глобата от 105 лева. И тази фирма преустановила замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества – прах от изпускащо устройство (комин) след барабанна сушилня с директен контакт, към инсталация за производство на пелети.


Собственик на заведение в Добринище ще плати 100 лева глоба. Санкцията, наложена от екоинспекторите, е заради излагане на публично място на един препариран екземпляр от вида Голяма бяла чапла, който е защитен.