Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ден на отворените врати в Районен съд-Разлог

На 13 април в Районен съд-Разлог се проведе традиционната инициатива „Ден на отворените врати”. Инициативата е повод 16 април – Денят на конституцията, юриста и съдебния служител.

От 10:00 до 15:00 часа гражданите можеха да посетят Съдебната палата и да се запознаят с отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали, в които се провеждат съдебни заседания по граждански или наказателен процес. Организира се публично разпределение на съдебните дела в присъствието на граждани и журналисти.

В рамките на мероприятието, председателят на разложкия съд проведе среща с ученици от осми клас от Средно училище „ Братя Каназиреви”, с основна цел превенция, запознаване с работата на правораздавателните органи, права, задължения и отговорности на малолетни и непълнолетни лица съгласно действащата нормативна база.
Учениците бяха запознати с дейността на съда, като правораздавателен орган, с работата на магистратите, правната регламентация на материята за наказателната отговорност на непълнолетните и особените процесуални правила за нейното реализиране с основен акцент Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Източник DarikNews.bg