Камера на Живо от Центъра на Разлог

Десетокласници в сблъсък на мнения за Библията и религията

В началото на месец декември, в час по английски език, учениците от 10“а“ клас с преподавател Соня Крънчева проведоха урок, свързан със святата за християните книга – Библията.

В хода на урока се преплетоха различните виждания на учениците по отношение на религията. Чрез средствата на чужд език те показаха знания, свързвани с историята на религията, създаването на Библията и нейната значимост, географското разпространение на вярата, както и знания по гражданско образование.

В хода на интерактивните занимания учениците работиха върху различни задачи – от отговор на поставени въпроси, търсене на информация и анализ, допълване на изречения и тълкуване на важни и значими за религията постулати. Като цяло, всички учениците изразиха, че това е ден, в който всеки един от нас трябва да се замисли за своето съществуване, за идеалите и нормите на поведение в обществото.

 

В края на урока учениците получиха и подаръци – поуки и стихове, посветени на избора в живота и неговата същност, както и книги „Християнска етика“, изпратени специално от свещеник Димитър Белчин от църквата „Св. Благовещение“ в Разлог.