Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Детско полицейско управление“ влезе в съдебна зала на РС-Разлог

Втора година, забавлявайки се,  доброволците от „Детско полицейско управление“ – Разлог  получават знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, учат се да работят в екип, на уважение и толерантност.  С децата работят инспекторите от РУ на МВР Ани Боянова и Тодор Кокалчев и педагога Жанета Барова.

Особено емоционално бе реализирането на темата  „Съд и прокуратура“. Четвъртокласниците влязоха   за първи път в съдебна сграда. На входа бяха запознати с правилата за достъп и пропускателен режим.
В истинската съдебна зала имаха възможност да разговарят с председателя на Районен съд –  Разлог  Димитър  Думбанов.  Много въпроси поставиха  децата  –  как се определя размера на наказанието при различните престъпления,  какво означава условно наказание,  за предназначението на други помещения и др. С изключително търпение  г-н  Думбанов отговаряше и на по-лични въпроси относно избора на професия,  удовлетворението от работата, трудностите при вземане на решения,  влиянието му при избора на професии на неговите деца и др.

Децата разиграха различни казуси, като сменяха ролите си.

Запознаха се и получиха покана  за среща и от административният ръководител на Районна прокуратура  –  Разлог  прокурор   Ружена  Кондева.