Камера на Живо от Центъра на Разлог

Директорът на НУ„Св. Св. Кирил и Методий” и учители – на подготвителна среща в Полша по проект „Толерантна Европа”

Директорът  на  НУ„ Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Разлог, Костадин Кулин, учителите Иванка Кехайова и Лора Радева  участваха в подготвителна среща по проект „ Толерантна Европа” по програма  „ Еразъм +”.

Събитието се проведе в Полша, в периода от 29.11.17 до 03.12.17г., в което участваха партньори от Турция, Румъния и Италия.
Продължителността на проекта е две учебни години,  в рамките на които учениците ще имат възможност активно да участват в него, да развият допълнителни умения и компетентности чрез изпълнение на проектните дейности, насочени към развиване на толерантност и взаимно разбирателство.

Предвижда се ученици от училището да участват в международни обучителни срещи, където ще се запознаят със свои съученици от другите държави.