Камера на Живо от Центъра на Разлог

Дискусионен форум за екологичното образование в Белица

Директорът на Дирекция „НП Рила“ Красимир Андонов взе участие в дискусионен форум на тема „Роля на младите хора в развитието на екологичното образование и устойчиво развитие на местните общности в община Белица“. Форумът се проведе в Туристическия информационен център на Белица в рамките на проект „Обичам природата – аз участвам“, изпълняван от Народно читалище „Георги Тодоров-1885“ в партньорство със СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица.

Пред представители на общината и различни институции Красимир Андонов и д-р Стефан Кирилов, експерт по интерпретативни и образователни програми в парковата дирекция бяха представени възможностите за организиране и провеждане на еко-образователни програми и кампании, свързани с опазването на околната среда в региона на най-големия национален парк.
Един от основните изводи около който се обединиха участниците бе, че природозащитното образование трябва да започва в най-ранен етап – предучилищното образование. С интерактивни образователни програми по интересен и забавен начин, децата да се запознаят с природното богатство на защитената територия и се осигурят оптимални възможности за екологично образование.