Камера на Живо от Центъра на Разлог

Добра практика за справяне с насилието и агресията в ОУ „Н. Парапунов“

ОУ „Н. Парапунов“ – гр. Разлог за пореденен път показа, че търси иновации и се стреми да прилага добрите практики за спаравяне с основните проблеми на училищната общност като цяло – насилието и агресията. Съвместно с Обществения съвет и Училищното настоятелство на 05.12.2017 г. бе организирана кръгла маса на тема „Насилие в реалността и виртуалността – ролята на родителите и учителите за ефективна превенция“.

Кръглата маса бе открита и ръководена от г-жа Даниела Пелтегова, директор на училището. Тя посочи, че в днешното българско общество за възпитанието и образованието на децата е изключително важно двете основни институции – семейство и училище да бъдат партьори и да работят заедно.

В началото на инициативата училищният психолог, г-жа К. Ергина, запозна присъставащите с резултатите от проведената анкета от Училищния кординационен съвет сред част от родителите за отношението родител – дете.




След това директорът представи и даде думата на г-н Младен Владимиров, кризисен психолог с многогодишен опит в психологическото консултиране на деца и семейства. По интересен начин той представи проблема за насилието в реалността и виртуалността и ролятя на родителите и учителите за ефективна превенция. Предложи  моделите, които според него трябва да прилагат училището и семейството за справяне с детската агресия.

Присъстващите родители и учители зададоха редица въпроси към психолог Владимиров.

В края на вечерта г-жа Пелтегова обобщи, че проведената кръгла маса бе изключително полезна и тази инициатива е част от училищната политика за справяне с агресията и насилието по Механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците.