Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Доброто в твоите очи“ – конкурс за есе и рисунка провеждат в Разлог

Община Разлог и МКБППМН обявяват конкурс на тема „Доброто в твоите очи“.

В конкурса могат да вземат участие ученици от 1-ви до 4-ти клас-за рисунка и от 5-ти до 7-ми клас-за рисунка и есе.

Готовите творби и произведения учениците могат да  предадат на своите класни ръководители, които ще ги представят на обществените възпитатели. Община Разлог и Местната комисия са осигурили награди за победителите, както и поощрителни награди за участниците.
Крайният срок за предаване на есетата и рисунките е 20 май 2018 г.