Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Евроцентър обучение и партньорство 21 век” домакин на среща по проект на програма Еразъм+

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, с управител Анна Пелтегова, продължава работата по проект “Family literacy works!” (“Семейната грамотност работи!”), финансиран в рамките на програма Еразъм+, КД2 Стратегически партньорства, сектор Обучение на възрастни, N 2016-1-RO01-KA204-024392.

Партньори на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД са 5 организации от Румъния, Словения, Португалия и Македония.

Целите на проекта са да се направи сравнителен анализ на практиките на семейна грамотност в страните участващи в проекта, да се разработи професионален профил на фасилитатори в практиките на семейна грамотност, да се разработи програма за обучение на фасилитатори и да се проведе пилотен обучителен курс във всяка от участващите страни.
През месец октомври „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД беше домакин на третата работна среща по проектa. По време на работната среща участниците обсъдиха професионалния профил на фасилитаторите в практиките на семейна грамотност, разработен от партньора от Словения. Проведена беше и дискусия относно структурата и съдържанието на програмата за обучение на фасилитатори, която трябва да застъпи основните знания и умения, които трябва да притежават фасилитаторите в практиките на семейна грамотност.

От месец октомври 2017 г. до декември 2018 г. „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД е водещ партньор на третата фаза на проекта “Family literacy works!” – разработване и провеждане на пилотни обучителни курсове във всяка от участващите страни.

През месец февруари 2018 година в Португалия ще бъде организирано обучение за преподавателите, които ще разработят и проведат пилотните обучения във всяка от страните на партньорите.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.