Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Евроцентър обучение и партньорство 21 век” – домакин на среща по проект на програма Еразъм+

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, с управител Анна Пелтегова, продължава работата по проект „Increasing Volunteers’ Skills across Europe – InVolvE” / N 2017-1-DE02-KA204-004213/.

Този проект е Стратегическo партньорствo в сектор Обучение на възрастни, което се финансира по линия на програмата ЕРАЗЪМ+. В него различни по вид организации от 10 Европейски страни (Австрия, България, Германия, Гърция, Франция, Испания, Италия, Полша, Португалия и Словения) си сътрудничат за разработване и предоставяне на специализирани обучителни програми за доброволци.
Целите на проекта са обмен на добри обучителни практики с фокус подобряване на „меките умения” на доброволците; разпространяване на учебни програми, стандарти и инструменти, използвани при обучението на доброволци; участие на персонала на партньорските организации в международни обучителни семинари; организиране на мероприятия в страните на партньорите с участие на доброволци.

В края на месец май 2018  „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД беше домакин на втората работна среща по проектa. По време на срещата участниците обсъдиха наръчника за описание на добри практики за обучение на доброволци в страните на партньорите, както и сроковете за описание и начините за предоставяне на информацията от всеки партньор. Проведена беше и дискусия относно структурата и съдържанието на онлайн платформа за разпространение на иден, материали и добри практики както между партньорските организации, така също и включване на други заинтересовани страни.

От 19 до 22 юни 2018 г. във Веление, Словения ще се проведе международен обучителен семинар, в който ще участват по 4 представители от организациите-партньори.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.