Камера на Живо от Центъра на Разлог

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД завърши работата по поредния проект

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, с управител Анна Пелтегова завърши работата по проект  “Обучение на персонала за въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение на възрастни”, който се финансира от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

ecop2

Основна дейност по проекта беше участието на 8 преподаватели и административен персонал от „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД в международен курс на тема „Европейската квалификационна рамка и ECVET”  в Истхмиа, Гърция в периода 23-27 май 2016 година. В курса имаше и участници от Полша, Кипър и Унгария.
След завършване на курса на обучение участниците придобиха необходимите знания и разбиране на европейските политики и инструменти на ЕС по отношение на оценяване, признаване и трансфер на резултати от учене; умения и компетентности за използване на  ECVET в разработване на програми за обучение; умения и компетентности за прилагане на  схеми за валидиране на неформално и самостоятелно учене.

Участниците в проекта имаха възможността да посетят Атина, Коринт, Коринтския канал, Епидаврос, Нафплион и други забележителни места на Пелопонес, обявен за най-добра туристическа дестинация в Европа за 2016 година от най-големия издател на наръчници за пътувания „Lonely Planet”.

ecop1

Последващи дейности в работата на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД:

  1. Организиране на процедури за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене и издаване на съответния документ;
  2. Обучение на персонала и преподавателите по професионална подготовка във връзка с прилагане на ECVET – (2017 -2018);
  3. Поетапно актуализиране на всички прилагани в обученията за придобиване на квалификация по професия учебни програми и разработване на нови програми на база единици резултати от учене – (2018 -2020);
  4. Организиране на обучения, семинари и консултации относно прилагането на ECVET за преподаватели в професионални гимназии и центрове за професионално обучение.

Повече информация за последващите дейностите на проекта може да се  получи на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.