Камера на Живо от Центъра на Разлог

Един есенен ден на клуб „ Млад историк“

На 25.11.2017г учениците от клуб „Млад историк” с ръководител г-жа Д. Джупанова, участващи в проект BGO5M2OP001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) ,” посетиха къщата музей на Неофит Рилски в гр. Банско.

На всички бе изключително интересно да се запознаят отблизо с неговия живот и да разгледат родната му къща, която е обявена за исторически паметник на културата с национално значение. Програмата обаче не свърши тук.

В топлия есенен ден всички заедно се разходиха из стария град, а след това се подкрепиха с вкусен обяд.
Така младите историци оползотвориха този ден и научиха нови и полезни неща за възрожденския книжовник.