Камера на Живо от Центъра на Разлог

Един по – различен час на класа се проведе вчера в ОУ „Никола Парапунов“

По идея на местната и училищната Комисия за борба с противообществените прояви, обществените възпитатели Мария Костадинова и Лина Пъргова посетиха учениците от 1.а и 1.б клас. Часът на класа протече под мотото: „Аз съм различен, ти си различен, но това не е пречка да играем“.

Чрез презентация, интерактивни игри, беседа и разговори първокласниците се убедиха, че различията между хората не могат да бъдат пречка за тяхното общуване. Не по-малко интересен бе и часът на класа за седмокласниците.

Инспектор Тинчев от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ изнесе презентация на тема: „Недопускане на пожари през отоплителния сезон“.Учениците се запознаха с причините за възникване на пожари, мерките за безопасност и видовете пожарогасители.

Едни по – различни уроци, които дълго ще се помнят и от най – малките, и от най-големите възпитаници на училището!