Камера на Живо от Центъра на Разлог

Екоорганизации обжалват в Брюксел строителството на AM „Струма“ през Кресненското дефиле

Неправителствени екологични организации са внесли официална жалба в Европейската комисия срещу строителството на финансираната с европейски средства автомагистрала “Струма”. В писмото си български и чужди природозащитници настояват Комисията да разследва нарушенията на Европейското законодателство с това строителство. Жалбоподатели са “Приятели на Земята-Европа , мрежата “CEE Bankwatch Network”, екологично сдружение “За Земята” , сдружение за дива природа “БАЛКАНИ”, институт за зелена политика, информационен и учебен център по екология, училище за природа “Влахи”.

Те предупреждават, че ако финалната отсечка от магистралата бъде построена през Кресненското дефиле, това ще бъде катастрофално за защитените видове растения и животни в региона. Кресненският пролом е част от мрежата Натура 2000, защитен по Европейската директива за хабитатите. В жалбата се посочва, че съществуват две алтернативи, с които автомагистрала “Струма”, свързваща Германия с България и Гърция, може да бъде завършена без това да унищожи дефилето и биоразнообразието в него, и спазвайки Европейското законодателство.

“Кресненското дефиле е като скъпоценен камък в Европа и безмисленото му унищожаване с една магистрала би било престъпление. През април тази година, Кармену Вела, Европейския комисар по околна среда, обеща да засили изпълнението на европейското природозащитно законодателство, сега случаят с Кресненския пролом ще бъде тестов за неговите действия. Или той ще се намеси, или обещанието за спазването на европейското природозащитно законодателство на практика, ще бъде само празни думи”, заяви Роби Блейк, експерт по биоразнообразие от неправителствената мрежа “Приятели на Земята Европа”.
През април българското правителство обяви победител в конкурса за идеен дизайн на магистралата с проект за изграждане на половината от магистралата “Струма” през дефилето. Все още обаче, няма финално решение коя от предложените алтернативи за строителство ще бъде избрана. До няколко месеца се очакват резултатите от новата оценка по въздействие на околната среда. След излизането на доклада, местната общност и широката общественост ще могат да изразят мнение за предложените маршрути на магистралата, а финалното трасе ще трябва да бъде одобрено от Европейската комисия.

Ако Комисията или Европейския съд открие нарушения на природозащитно законодателство на ЕС, българското правителство ще трябва да върне европейско финансиране на стойност близо 756 милиона евро.

Източник blagoevgrad.eu