Камера на Живо от Центъра на Разлог

Електрото в Банско участва на изложение „Младежко техническо творчество” в Г. Оряховица

Професионалната гимназия по електроника и енергетика със съдействието на Община Банско взе участие в Третото национално изложение – конкурс „Младежко техническо творчество” в град Горна Оряховица.

Училището се нареди сред 50-те отбора с представители от техническите университети в Русе, Габрово, София, Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, професионални гимназии по мехатроника, машиностроене, електроника, енергетика, електротехника, транспорт, роботика от цялата страна. Учителите получиха възможността да участват в организирани дискусионни форуми и обучителни курсове.

Ученикът от ПГЕЕ Георги Балев под ръководството на инж. Димитър Денизов представи разработката „Цветомузикална мълния и светлинни ефекти”. Славка Балева се включи в  обучение по електроника и програмиране за PIC  микроконтролери и обучение по роботика, насочени към бъдещето – роботика, мехатроника, ново поколение Индустрия 4.0.Участниците от ПГЕЕ – гр. Банско се представиха достойно и засвидетелстваха възможностите за развитие на професионалното образование. Форумът се превърна в своеобразна платформа за иновативни идеи, партньорства и добри практики, а науката и бизнесът се срещнаха за пореден път, за да си подадат ръка за нови бъдещи проекти.