Камера на Живо от Центъра на Разлог

„ЕОП 21 век“ – Разлог работи по проект “Family literacy works!” с 5 организации от 4 държави

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, с управител Анна Пелтегова продължава работата по проект “Family literacy works!” (“Семейната грамотност работи!”), финансиран в рамките на програма Еразъм+, КД2 Стратегически партньорства, сектор Обучение на възрастни, N 2016-1-RO01-KA204-024392.

Партньори на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД са 5 организации от Румъния, Словения, Португалия и Македония.

Целите на проекта са да се направи сравнителен анализ на практиките на семейна грамотност в страните участващи в проекта, да се разработи професионален профил на фасилитатори в практиките на семейна грамотност, да се разработи програма за обучение на фасилитатори и да се проведе пилотен обучителен курс във всяка от участващите страни.
В началото на месец май 2017 г. в Кран, Словения се проведе втората работна среща по проектa. По време на работната среща всички партньори представиха резултатите от проведения сравнителен анализ на практиките на семейна грамотност в техните страни. Проведена беше и дискусия относно основните знания и умения, които трябва да притежават фасилитаторите в практиките на семейна грамотност. За участниците в срещата беше организирано пътуване до езерото Блед.

Заключителният анализ на практиките на семейна грамотност на европейско ниво (на английски и български език) ще бъде публикуван в края на месец юни 2017 в уеб страницата на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД www.eurocenter21.eu

През месец октомври 2017 година „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД ще бъде домакин на третата работна среща по проект “Family literacy works!”.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.