Камера на Живо от Центъра на Разлог

„ЕОП 21 век“ – Разлог участва в обучителен семинар за доброволци в град Веление

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, с управител Анна Пелтегова, продължава работата по проект „Increasing Volunteers’ Skills across Europe – InVolvE”, финансиран в рамките на програма Еразъм+, КД2 Стратегически партньорства, сектор Обучение на възрастни, N 2017-1-DE02-KA204-004213.

Партньори на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД са 9 организации от Австрия, България, Германия, Гърция, Франция, Испания, Италия, Полша, Португалия и Словения, които си сътрудничат за разработване и предоставяне на специализирани обучителни програми за доброволци.

Целите на проекта са обмен на добри обучителни практики с фокус подобряване на „меките умения” на доброволците; разпространяване на учебни програми, стандарти и инструменти, използвани при обучението на доброволци; участие на персонала на партньорските организации в международни обучителни семинари; организиране на мероприятия в страните на партньорите с участие на доброволци.

От 19 до 21 юни 2018 г. във Веление, Словения се проведе международен обучителен семинар за доброволци на тема „Придобиване на меки умения чрез неформални обучителни дейности”, в който участваха по 4 представители от организациите-партньори. Програмата на семинара включваше лекция от мигрант-доброволец; представяне от домакините на доброволчеството в местната общност; обучителна сесия „Свързващата комуникация в доброволческата работа”, ръководена от Яка Ковач; дискусии по групи, интерактивни дейности и ролеви игри за успешна комуникация и мотивация; представяне на добри практики от партньорите от Италия и Полша, и др.
На 11 и 12 септември 2018 година в град Барчелона, Италия ще се проведе третата работна среща по проект „Increasing Volunteers’ Skills across Europe”.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.