Камера на Живо от Центъра на Разлог

„ЕОП 21 Век“ – Разлог участва в обучителен семинар на тема „Семейна грамотност” в град Брага

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, с управител Анна Пелтегова продължава работата по проект “Family literacy works!” (“Семейната грамотност работи!”), финансиран в рамките на програма Еразъм+, КД2 Стратегически партньорства, сектор Обучение на възрастни, N 2016-1-RO01-KA204-024392.

Партньори на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД са 5 организации от Румъния, Словения, Португалия и Македония.

Целите на проекта са да се направи сравнителен анализ на практиките на семейна грамотност в страните участващи в проекта, да се разработи професионален профил на фасилитатори в практиките на семейна грамотност, да се разработи програма за обучение на фасилитатори и да се проведе пилотен обучителен курс във всяка от участващите страни.
От 12 до 17 февруари 2018 година екипите на партньорите участваха в обучителен семинар на тема „Семейна грамотност” в град Брага, Португалия.

Лектори от Португалия, Испания и България представиха 22 презентации: „Медийна грамотност”, „Подпомагане на четенето и писането в дигиталната епоха”, Фасилитиране на обучителни групи”, „Емоционална грамотност”, „Значението на разказването на приказки за малките деца и магията на илюстрацията”, „Ролята на компютрите в семейната грамотност”, „Финансовата грамотност – предизвикателство за цялото семейство”, „Добри практики в семейната грамотност”, и др.

Предстоящите дейности по проекта включват провеждане на пилотно обучение за Фасилитатори на семейна грамотност на учители, библиотекари, доброволци, родители и други желаещи и организиране на събития за семейна грамотност.

Всички желаещи да вземат участие в предстоящите дейности по проекта могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.