Камера на Живо от Центъра на Разлог

„ЕОП 21 ВЕК” – Разлог участва в среща по проект на програма Еразъм+ в Сицилия

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, с управител Анна Пелтегова, продължава работата по проект „Increasing VolunteersSkills across EuropeInVolvE/ N 2017-1-DE02-KA204-004213/.

Този проект е Стратегическo партньорствo в сектор Обучение на възрастни, което се финансира по линия на програмата ЕРАЗЪМ+. В него различни по вид организации от 10 Европейски страни (Австрия, България, Германия, Гърция, Франция, Испания, Италия, Полша, Португалия и Словения) си сътрудничат за разработване и предоставяне на специализирани обучителни програми за доброволци.

Целите на проекта са обмен на добри обучителни практики с фокус подобряване на „меките умения” на доброволците; разпространяване на учебни програми, стандарти и инструменти, използвани при обучението на доброволци; участие на персонала на партньорските организации в международни обучителни семинари; организиране на мероприятия в страните на партньорите с участие на доброволци.

От 10 до 12  септември 2018 г. в Барчелона Поцо ди Гото, Италия се проведе третата работна среща по проекта. По време на работната среща всички партньори представиха по една добра практика за обучение на доброволци от техните страни, а българският партньор представи 2 добри практики. До края на 2018 година всички партньори трябва да идентифицират и опишат по още една добра обучителна практика. По време на срещата участниците обсъдиха и начините за разпространение на подбраните добри практики сред широката общественост.

Описания на всички 20 добри обучителни практики с фокус подобряване на „меките умения” на доброволците на английски език ще бъдат публикувани през месец февруари 2019 година на уеб страницата на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД www.eurocenter21.euВ началото на месец април 2019 година 2018 г. във Валенсия, Испания ще се проведе заключителната работна среща на проекта.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.