Камера на Живо от Центъра на Разлог

Есето, на ученичка от СУ „Бр. Каназиреви“, я изстреля сред избраните предприемачи на новото време

Ученичката от 12а клас Елена Джолева взе участие в тридневен семинар в столицата на тема „Младите предприемачи на 21. век“ от 15 до 17 ноември.

За участието си заедно с още 29 младежи от Югозападна България в организирания от Фондация „Българска памет“ практически форум Елена пише есе, в което изразява личната си визия за професиите на бъдещето. Тя е сред избраните младежи, които имат възможността чрез ролеви игри да научат повече за предприемачеството като философия на новото време.

Семинарът е разделен на два интересни модула. По време на първия модул се проведе неформално обучение за придобиване на предприемачески компетентности.
Във втория модул се осъществиха срещи с реализирали се предприемачи, с цел да се насърчат и вдъхновят младите хора към развитие на собствени идеи и предприемаческо мислене, както и да получат полезна информация за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България.

От представителите на НПО сектора младежите научиха за формите на т.нар. „вътрешно предприемачество“, което се осъществява във вече съществуващи организации.